تبلیغات
گروه درسی ادبیات فارسی متوسطه اول استان کردستان - برگزاری شب شعر دانش آموزی

گروه های آموزشی  ادبیات فارسی متوسطه اول و دوم استان در نظر دارد برای دانش آموزان مستعد  نواحی یک و دو شهرستان سنندج شب شعری برگزار نماید. همکاران گرامی برای دریافت بخشنامه  مربوط بر روی لینک زیر کلیک نماید.